بسیاری از بیماران نیازمند هیچ ویژگی خاص ظاهری ندارند. شاید لباس هایشان کهنه نباشد و ظاهری آراسته داشته باشند و غالبا به خاطر مناعت طبع از بیان اینکه نیاز به کمک مالی دارند امتناع کنند. اما هزینه های گزاف داروها و سایر هزینه های درمانی یک خانواده با وضعیت مالی خوب را به مرز ورشکستگی می کشاند. در چنین شرایطی وجود نهاد هایی که پناهگاه این افراد باشد نیازی ضروری است. قلک های سمر برای جمع آوری صدقات و نذورات و کمک های نقدی روزانه شما می تواند زندگی بسیاری از این بیماران را دگرگون کند. کافیست تقاضای خود را از طریق فرم زیر ثبت کنید و یا با شماره تلفن 28134-021 تماس بگیرید. همکاران ما حداکثر پس از سه روز کاری با شما تماس خواهند گرفت و نسبت به ارسال قلک برای شما اقدام می کنند .