image

گواهی نامه های سمر

موسسه خیریه سمر در سال 1386 پس از طی مراحل ثبتی اولیه ( شماره ثبت 21377 ) از پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ مجوز فعالیت خود را دریافت کرده است.

این مجوز به شماره 516/1/1113 و با امضای فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ امکان فعالیت موسسه در استان تهران را فراهم آورده است.

همچنین موسسه سمر تا کنون به دلیل مشارکت فعال در حوزه‌های سلامت شهری موفق به دریافت تقدیرنامه‌هایی از شهرداری تهران شده است.