سرطان چیست؟

سرطان پوست

سرطانی است که از پوست ناشی می‌شود. این دسته سرطان‌ها به دلیل رشد غیرعادی سلول‌ها که توانایی حمله یا انتشار به دیگر قسمت‌های بدن را دارند. سه نوع عمده وجود دارد ...

سرطان سینه

سرطان سینه به نوعی سرطان گفته می‌شود که از بافت پستان آغاز می‌شود. احتمال سرطان سینه در زنان ببیش از صد برابر مردان است.

سرطان ریه

سرطانی که در بافت ریه و معمولاً سلول‌های پوشاننده ی مجاری هوایی ایجاد می‌شود

اطلاعات بیشتر درباره سرطان